Neonlicht

Neon – gekleurd licht

Neonbuizen met rood/blauwe ontlading

Met neonbuizen kan licht worden gegenereerd in een grote verscheidenheid aan kleuren. Er is een groot aantal gekleurde glazen en verschillende fosforen beschikbaar, waarmee ook individuele kleuren kunnen worden gecreëerd.

De neonbuis bevat een inert gas dat wordt opgewekt om te gloeien wanneer er spanning op wordt gezet. Het type gas bepaalt de kleur van het licht:

  • Blauwe ontlading ontstaat uit een neon/argon gasmengsel met toevoeging van kwik.
  • Rode ontlading ontstaat wanneer er zuiver neon-inert gas in de buis zit.

Uit blauwe en rode ontladingen ontstaat een gekleurde variëteit

De rode ontlading van neongas is zeer intens en wordt veel gebruikt, vooral in reclame. Bovendien is de productie van deze buizen relatief goedkoop, aangezien er geen gekleurd glas of fosfor gebruikt hoeft te worden.

Het effect van het intrinsieke blauwe licht van het neon/argon gasmengsel is niet zo intens als dat van de rode ontlading. Het heeft echter een zeer groot aandeel ultraviolette straling. De binnenste glazen wand van de buis is bedekt met een fosfor. De UV-component in het licht produceert luminescentie in de fosfor. Hierdoor straalt de buis een zeer intens, gekleurd licht uit.

Naast gekleurd licht kan natuurlijk ook wit licht worden gegenereerd. Wit licht kan erg koud zijn (typisch “neonlicht”), maar het kan ook gloeien tot zeer warme kleurtemperaturen (“kaarslicht”). Door de verschillende fosforen in combinatie met gekleurd glas kunnen meer dan 30 verschillende lichtkleuren worden gegenereerd.

Standaard kleurentabel volgens DIN 5033

De aangrenzende kleurendriehoek volgens DIN 5033 wordt gebruikt om de zuivere kleuren (rood, groen, blauw) en de gemengde kleuren te bepalen. De kleurlocatie van de betreffende kleur kan worden bepaald met de X- en Y-coördinaten. De punten op de kaart vertegenwoordigen een selectie van kleuren die met fosforen kunnen worden geproduceerd.

Als twee of drie verschillend gekleurde buizen tegelijkertijd achter een witte diffuser worden bediend, ontstaan ​​er gemengde kleuren op dit oppervlak. Dit kan worden beïnvloed door verschillende stroomstromen (dimmen) van de afzonderlijke kleuren. Een geschikte aansturing van de elektronische voorschakelapparaten maakt het mogelijk om een ​​bijna volledige kleurencyclus door de kleurendriehoek te visualiseren.