Loon

Salarisstrook maken

Het primaire doel van de loonadministratie is dat uw werknemers gedetailleerde bewijzen van hun salaris of loon ontvangen, evenals alle wettelijke belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Het is ook verplicht voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Voor u als werkgever is het opmaken van de loonstrook verplicht, aangezien werknemers daar wettelijk recht op hebben.

Het is belangrijk dat je niet alleen de loonstrook correct berekent en opstelt, maar ook voldoet aan verschillende deadlines en rapportageverplichtingen. Anders zijn consequenties en overbodige overuren onvermijdelijk. Als bijvoorbeeld gegevens te laat zijn doorgegeven aan de belastingdienst en de zorgverzekeraars of zelfs onjuist zijn aangemaakt, kan dit leiden tot bijbetalingen of latere financiƫle lasten.

Wie mag een loonstrook maken?

Als werkgever ben je in principe verantwoordelijk voor het opmaken van een loonstrook. U heeft hier geen speciale opleiding voor nodig. Salarisadministratie vereist echter een bepaald commercieel basisbegrip. Wie niet over de nodige knowhow beschikt en de talloze valkuilen bij het opmaken van een loonstrook wil vermijden, kan de loonbrieven van zijn werknemers bijvoorbeeld laten opmaken door de belastingadviseur of een extern kantoor.

De loonadministratie uitbesteden uitbesteden is wat duurder, maar kan enorme voordelen opleveren voor diegene die er geen kaas van gegeten hebben, en ook niet direct de behoefte hebben om gespecialiseerd personeel in dienst te nemen.

Een alternatief is speciale loon- en salarissoftware. Zo kunnen ook leken correct en veilig een loonstrookje maken. Lees bij ons waar u aan moet denken. Inhoud en opbouw: Welke onderdelen moet een loonstrook bevatten? Volgens de wettelijke voorschriften moet de loonstrook een heel scala aan verschillende componenten bevatten. Volgens de regels in de wet moeten de volgende componenten op een loonstrook worden opgenomen:

  • Naam, adres van de werkgever en de werknemer
  • Belastingklasse, fiscaal identificatienummer en verzekeringsnummer van de werknemer
  • Periode van afwikkeling
  • Brutolonen en nettolonen
  • Zorgverzekeringsbijdrage
  • Bijdrage langdurige zorgverzekering

Naast bovenstaande gegevens zijn er nog enkele andere verplichte gegevens die op een loonstrook moeten worden vermeld. Zo moeten ook onkostenvergoedingen of bijdragen aan ondernemingspensioenregelingen worden betaald